Onderwijs / Zorg / Ouders

Onderwijs

Voor basisscholen en middelbare scholen verzorg ik lessenseries kinder- en tieneryoga en mindful/heartfulyoga voor kinderen en jongeren en aanbod op maat.

Yoga binnen de schooldag

Kinderen en jongeren vragen om beweging. Juist in deze tijd en binnen de schooldag! Beweging vanuit het lichamelijke, emotionele, mentale en het spirituele perspectief. Kinderen en jongeren vanuit dit geheel te benaderen.

De kinderen/jongeren krijgen handvatten bij bv.: 
Reguleren en verwerken van prikkels
Verbinden met jezelf, de ander en de groep
Vanuit het hart te voelen en handelen 
Het versterken van zelfbewustzijn
Hoe in eigen kracht te kunnen zijn
Compassie voor jezelf en voor de ander
Het reguleren van bepaalde emoties en gevoelens 
Leren luisteren naar eigen  lichaamssignalen

Yoga brengt ruimte, verbinding, creatie, voeling, zelfbewustzijn en ontspanning.

Aanbod op maat
* ambulante psychosociale begeleiding en therapeutische yoga voor kinderen/jongeren binnen de schooldag (individueel of kleine groepen)
* workshop mindful/heartfulyoga in de klas 
* bijeenkomst over hoogsensitiviteit bij kinderen; wat vragen hoogsensitieve kinderen en hoe speel je hier op in
* coaching voor leerkrachten bij leerling- of groepsvraagstukken

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken, neem gerust contact op: moni@innerspring.nl / 0612781574

Zorg

Yoga in de zorgpraktijk/ instelling

Yoga kan een waardevolle aanvulling zijn naast bijvoorbeeld psycho-educatie en kinder(spel)therapie voor kinderen. Voor zorgpraktijken/ instellingen verzorg ik lessenseries kinder- en tieneryoga en mindful/heartful yoga voor kinderen en jongeren.

Aanbod op maat
* ambulante psychosociale begeleiding en therapeutische yoga voor kinderen/jongeren (individueel of kleine groepen)
* bijeenkomst over hoogsensitiviteit bij kinderen; wat vragen hoogsensitieve kinderen en hoe speel je hier op in.

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken, neem gerust contact op: moni@innerspring.nl / 0612781574

Ouders

Voor ouder(s)/ verzorger(s) verzorg ik coaching bij gezinsvraagstukken

Wilt u meer weten of wilt u een afspraak maken, neem gerust contact op: moni@innerspring.nl / 0612781574